Enw'r ysgol(ion) neu bartneriaeth: Ysgol Gynradd Ton-yr-Ywen Enw'r person arweiniol: Mrs Sarah Mizen a Mrs Vera Richards Rôl y person arweiniol: Athrawes Ddosbarth ac Arweinydd Pwnc Hanes Cyfeiriad e-bost y person arweiniol: smizen@tonyrywen.co.uk Rhif ffôn y person arweiniol: 02920 754633 Awdurdod(au) lleol: Caerdydd Cyfnod(au): Cynradd Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth […]

Ysgol Gynradd Ton-yr-Ywen – Prosiect Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig: ‘Archwilio Scott’   Recently added!Enw'r ysgol neu bartneriaeth Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru (WNHSS): Ysgol Fabanod Cwmaman; Ysgol Gynradd Blaengwawr; Ysgol Gynradd Dolau; Ysgol Gynradd Llwynypia; Ysgol Fabanod Penygraig; Ysgol Iau Penygraig Enw'r person arweiniol: Ann Quirke Rôl y person arweiniol: Cydlynydd Lleoliadau Addysg Iach, Cynlluniau Ysgolion Iach Cwm Taf […]

Addysg Datblygiad Personol a Pherthnasoedd: Cymuned Dysgu Proffesiynol Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach Cwm TafEnw'r Ysgol:Ysgol Gynradd Williamstown Enw'r person arweiniol: Mrs Alison Hall Rôl y person arweiniol: Pennaeth Cyfeiriad e-bost y person arweiniol: Alison.Hall@rctcbc.gov.uk Rhif ffôn y person arweiniol:01443 432186 Awdurdod Lleol: Rhondda Cynon Taf Cam: Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2 Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos: Datblygwyd ein prosiect fel ymgais […]

Ysgol Gynradd Williamstown – Menter Ysgolion y Dreftadaeth: “Drawn to the Past”Enw’r person arweiniol: Mr Steve Birchal Rôl y person arweiniol: Athro dosbarth Cyfeiriad e-bost y person arweiniol: 2114.birchallsteve@valelearning.com Rhif ffôn y person arweiniol: 029 207084972 Awdurdod(au) Lleol: Bro Morgannwg Cam: Cynradd - CA2   Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos: Wedi dadansoddi data diwedd blwyddyn, roedd hi’n amlwg bod gwahaniaeth […]

Prosiect Treftadaeth ‘Hanes a Dirgelwch Plasty Cogan Pill – Ysgol Gynradd CoganAr ôl i Ysgol Gyfun Bryntirion gael pennaeth newydd, rhoddwyd tîm arwain ar waith a wnaeth alluogi’r ysgol i ganolbwyntio ar ddarparu addysg o ansawdd uchel. Nifer y dysgwyr: 1121 Ystod oedran: 11-18 oed Dyddiad arolygiad: Hydref 2016 Gwybodaeth am yr ysgol Ysgol gyfun gymysg 11-18 cyfrwng Saesneg a gynhelir […]

Estyn: Ysgol Gyfun Bryntirion – Datblygu Gweledigaeth Strategol ar gyfer Gwella Addysg