Maes ffocws: Codi safonau cyflawniad disgyblion mewn mathemateg Enw'r Ysgol(ion) neu bartneriaeth: Ysgol Gynradd Willowbrook Enw'r Person Arweiniol: Miss Sian Ritchie / Mrs Rebecca Mansfield – Arweinwyr Pwnc Mathemateg Rôl  y Person Arweiniol: Miss Sian Ritchie – Arweinydd Dysgu yng nghyfnod allweddol 2 Cyfeiriad e-bost y Person Arweiniol: sritchie@willowbrookprm.cardiff.sch.uk Rhif ffôn y Person Arweiniol: 029 […]

Ysgol Gynradd Willowbrook – Codi Safonau Cyflawniad Disgyblion mewn Mathemateg   Recently added!Yn Ysgol Arbennig Greenfield, mae uwch arweinwyr wedi croesawu’r her i wella medrau Cymraeg disgyblion. O ganlyniad, mae bron yr holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd helaeth mewn perthynas â’u hanghenion, galluoedd a’u mannau cychwyn   Nifer y dysgwyr: 178 Ystod oedran: 3-19 Dyddiad arolygiad: Mawrth 2017 Gwybodaeth am yr ysgol Mae Ysgol Greenfield […]

Estyn: Ennyn diddordeb pob disgybl yn y Gymraeg – Ysgol Arbennig GreenfieldMaes ffocws: Gwella ansawdd yr addysgu Enw’r ysgol(ion) neu bartneriaeth: Ysgol Gynradd Willowbrook Enw’r Person Arweiniol: Steve Davies Rôl y Person Arweiniol: Pennaeth Cyfeiriad e-bost y Person Arweiniol: stdavies@cardiff.gov.uk Rhif ffôn y Person Arweiniol: 029 2079 5965 Awdurdod Lleol: Caerdydd Cam(au): Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2   Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos Mae Ysgol […]

Codi Safonau Addysgu – Ysgol Gynradd WillowbrookEnw'r Ysgol(ion): Ysgol Gynradd Willowbrook mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Thornhill ac Ysgol Gynradd Penyrenglyn Enw'r Arweinydd/wyr: Miss Lisa Davies / Mrs Harriet Barber (Arweinwyr Eco) Rôl yr Arweinydd:wyr: Arweinwyr y Pwyllgor Eco E-bost yr Arweinydd/wyr:  lisadavies@willowbrookprm.cardiff.sch.uk hbarber@willowbrookprm.cardiff.sch.uk Rhif Ffôn yr Arweinydd/wyr: 029 2079 5965 Awdurdod(au) Lleol: Caerdydd Cam(au): Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2 […]

Datblygu Ymarfer Eco Rhagorol i Gyflanwi’r Wobr Blatinwm – Ysgol Gynradd WillowbrookYn Ysgol Gyfun Y Pant, mae addysgu a dysgu wedi gwella trwy roi pwyslais ar arfer fyfyriol. Mae’r ysgol wedi rhoi nifer o fecanweithiau ar waith i gydweithwyr eu rhannu a myfyrio ar beth maent yn ei wneud yn dda. Nifer y dysgwyr: 1,271 Ystod oedran: 11-18 oed Dyddiad arolygiad: […]

Estyn: Gwella Addysgu trwy Roi Pwyslais ar Ddysgu Proffesiynol – Ysgol Gyfun y Pant