Enw’r person arweiniol: Mr Steve Birchal Rôl y person arweiniol: Athro dosbarth Cyfeiriad e-bost y person arweiniol: 2114.birchallsteve@valelearning.com Rhif ffôn y person arweiniol: 029 207084972 Awdurdod(au) Lleol: Bro Morgannwg Cam: Cynradd - CA2   Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos: Wedi dadansoddi data diwedd blwyddyn, roedd hi’n amlwg bod gwahaniaeth […]

Prosiect Treftadaeth ‘Hanes a Dirgelwch Plasty Cogan Pill – Ysgol Gynradd Cogan   Recently added!Ar ôl i Ysgol Gyfun Bryntirion gael pennaeth newydd, rhoddwyd tîm arwain ar waith a wnaeth alluogi’r ysgol i ganolbwyntio ar ddarparu addysg o ansawdd uchel. Nifer y dysgwyr: 1121 Ystod oedran: 11-18 oed Dyddiad arolygiad: Hydref 2016 Gwybodaeth am yr ysgol Ysgol gyfun gymysg 11-18 cyfrwng Saesneg a gynhelir […]

Estyn: Ysgol Gyfun Bryntirion – Datblygu Gweledigaeth Strategol ar gyfer Gwella AddysgMae Ysgol Gynradd Oldcastle wedi gweithio gyda busnesau a phrifysgolion i ddatblygu wythnos gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) sydd wedi gwella dyheadau a chyrhaeddiad disgyblion. Nifer y dysgwyr: 437 Dyddiad arolygiad: Mehefin 2017 Gwybodaeth am yr ysgol Mae Ysgol Gynradd Oldcastle yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Mae 437 […]

Estyn: Ysgol Gynradd Hen Gastell – Meithrin Partneriaethau i Wella Dyheadau a Deilliannau Mewn Gwyddoniaeth a ThechnoleMae ymyrraeth fathemateg Ysgol Gynradd Oldcastle wedi trawsnewid y pwnc i’r dysgwyr is eu cyflawniad ac wedi codi safonau i bawb. Yr ysgol hefyd yw’r gyntaf yng Nghymru i ddefnyddio system newydd i gefnogi therapi iaith a lleferydd disgyblion. Nifer y dysgwyr: 437 Dyddiad arolygiad: Mehefin 2017 Gwybodaeth am yr […]

Estyn: Ysgol Gynradd Hen Gastell – Ymyriadau Arloesol sy’n Arwain at Welliant Mewn CyrhaeddiadEnw’r ysgol:  Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd Enw’r arweinydd/wyr: Nicola Lewis a Lucy Brazil Rôl yr arweinydd/wyr: Athrawon (TLR) Cyfeiriad e-bost yr arweinydd/wyr: nlewis@stjohnlloydprm.cardiff.sch.uk Rhif ffon yr arweinydd/wyr: 029 20777690 Awdurdod(au) lleol: Caerdydd Cam(au): Cynradd   Cyd-destun a chefndir yr astudiaeth achos: Mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd […]

Ysgol Gynradd Gatholig Sant John Lloyd – Defnyddio Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig i Wella Safonau i Ddisgyblion MATh